[otrs] Postmaster Filter over subject not working

Salač, Martin martin.salac at t-mobile.cz
Fri Feb 15 07:31:38 UTC 2019


Good morning,

I notices interesting behavior of postmaster filter in my OTRS6.

All filters that search in Subject do not take effect.
I defined filtering rule:
Name:  SubjectSPAM
Stop after match: No
Filter Condition:
        Search header field: Subject   for value: ---SPAM---
Set Email Headers:
        Set email header: X-OTRS-Queue    with value: IT_SEC::SPAM

But does not take effect and ticket is created in default queue.
Does not matter what value I put into value field.

I have plenty of other filters Search header field over To, Cc, From and these works normaly.

Please has anybody ever met this behavior?

Best regards

Martin

Tento email a jeho případné přílohy jsou určeny výhradně konkrétnímu adresátovi a mohou obsahovat důvěrné informace. Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu nebo jeho příloh či jejich obsahu, obratem nás prosím kontaktujte <https://www.t-mobile.cz/kontakty-t-mobile> a email a případné přílohy trvale odstraňte. Současně vezměte na vědomí, že šíření, sdělování obsahu či kopírování obsahu emailu či příloh je přísně zakázáno. This Email and its attachments are intended only for use by the intended addressee named inside and may contain confidential information. If you are not the intended recipient of this email or attachments please contact us <https://www.t-mobile.cz/kontakty-t-mobile> immediately, and permanently delete the email and attachments and note that dissemination, disclosure or copying of this email and attachments is strictly prohibited.

Zásady komunikace, které společnost T-Mobile Czech Republic a.s. užívá při sjednávání smluv, jsou uvedeny zde <http://www.t-mobile.cz/dcpublic/Zasady_komunikace_pri_sjednavani_smluv_cz.pdf> . Není-li v zásadách uvedeno jinak, nepředstavuje tato zpráva konečný návrh na uzavření či změnu smlouvy ani přijetí takového návrhu. The communication principles which T-Mobile Czech Republic a.s. applies when negotiating contracts are defined here <http://www.t-mobile.cz/dcpublic/Zasady_komunikace_pri_sjednavani_smluv_en.pdf> . Unless otherwise stated in the principles, this message does not constitute the final offer to contract or an amendment of a contract or acceptance of such offer.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.otrs.org/pipermail/otrs/attachments/20190215/b743dce3/attachment.html>


More information about the otrs mailing list